İnventarizasiya

/

 

“Veto Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti müəssisələrin və ya təşkilatların əsas vəsaitlərinin, anbar qalığının, aktivlərinin və öhdəliklərinin inventarizasiyası və bu sahələr üzrə konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsini həyata keçirməkdədir.

İnventarizasiya – sifarişçinin əmlaklarının və əsas vəsaitlərinin təsnifləşdirməsini və siyahıya alınmasını, mal qalığının sayımını, əsas vəsaitlərin vahid reyestrinin tərtibatını özündə cəmləşdirən xidmət sahəsidir.

“Veto Consulting” MMC – sadə sayım xidmətindən başqa daha bir unikallığı ilə fərqlənir – RFID texnologiyası ilə inventarizasiya xidmətlərin göstərilməsi daşınar əmlakın daha universal, daha dəqiq idarə etmək və online şəkildə izləmək bacarığı ilə risklərin idarəetməsini  mükəmməlləşdirir.

İnventarlaşdırma (oradan. Latın dilindən ixtira. inventar – rəssamlıq, inventar; İngilis inventar / ehtiyat yığımı) – aktiv və maliyyə öhdəliklərinin mövcudluğunu, vəziyyətini və qiymətləndirilməsini vaxtaşırı yoxlamaq.

İnventarizasiyanın məqsədi məlumatların etibarlılığını təmin etməkdir.

Əsas vəsaitlərin inventarizasiyası.

İnventarlaşdırma, bir müəssisənin əmlakının təhlükəsizliyini, habelə məlumatların mühasibat uçotunda əks olunmasının düzgünlüyünü izləyən bir metoddur. İnventarlaşdırma, inventarlaşdırma və mühasibat məlumatları nəticəsində əldə edilmiş həqiqi məlumatlar arasındakı uyğunsuzluğu vaxtında müəyyənləşdirməyə və düzəltməyə imkan verir.

İnventarizasiyanın nəticəsi – şirkətin tam və etibarlı maliyyə hesabatlarıdır.

İnventarizasiyanın əsas vəzifələri:

 • əmlakın həqiqi mövcudluğunun müəyyənləşdirilməsi;
 • əmlakın həqiqi mövcudluğunun mühasibat məlumatları ilə müqayisəsi;
 • artıqlıq və çatışmazlığın təyin edilməsi;
 • əsas fondların istismar şərtlərinin yoxlanılması;
 • istifadəsiz obyektlərin aşkarlanması və istifadəyə yararsız olması.

Əsas vəsaitlərin inventarizasiyasını aparmaq üçün inventarizasiya komissiyası təyin olunur. Müəssisənin bütün maddi aktivləri, yerləşmələrindən asılı olmayaraq inventarizasiyaya məruz qalır. Digər müəssisələrə məxsus olan əmlak (icarəyə götürülmüş və ya qoyulmuşdur) və müəssisədən kənarda olan əmlak (icarəyə götürülmüş və ya qoyulmuş) inventarizasiyaya məruz qalır. Əmlak inventarizasiyası maddi cəhətdən məsuliyyət daşıyan şəxslər kontekstində olduğu yerdə aparılır.

İnventarizasiyaya başlamazdan əvvəl bir neçə yoxlama aparılır:

 1. inventar kartları, ehtiyatlar və digər analitik reyestrlər;
 2. texniki pasportlar və ya digər texniki sənədlər;
 3. icarə və saxlama üçün təşkilat tərəfindən icarəyə götürülmüş və ya qəbul edilmiş əsas vəsaitlər üçün sənədlər.

İnventarlaşdırma addımları:

 • inventar obyektlərinin fiziki mövcudluğunun müayinəsi;
 • inventar obyektlərinin markalanması;
 • hər bir əsas fond növü üçün inventar siyahılarının ayrıca hazırlanması;
 • müqayisəli hesabatların tərkibi;
 • inventar kartlarının aparılması;
 • inventarizasiya nəticələrinin mühasibat uçotunda əks olunması.

Əsas vəsaitlərin inventarizasiyasının avtomatlaşdırılması barkod və ya RFID (etiketləşdirilməsi) texnologiyası ilə həll olunur və sadələşdirilir. Məlumat toplamaq üçün bir məlumat toplama terminalı (MTT) istifadə olunur, terminalın köməyi ilə obyekt haqqında tez bir zamanda məlumat əldə edə bilərsiniz, eyni zamanda etiketi oxuyaraq həqiqi mövcudluğu təsdiqləyir. İşarələmək üçün müxtəlif növ etiketlər, stikerlər və RFID etiketlər istifadə olunur. Barkodlar etiket printerləri istifadə edərək çap olunur. Mühasibat uçotu üçün 1C proqramından istifadə edirsinizsə, əsas vəsaitlərin inventarlaşdırması üçün MTT-nin unikal və lesenziyası olan proqrproqramlarından istifadə etməyi məsləhət görürük.