Biznes planlama

/
Biznes strategiyanın müəyyən edilməsi
 • Şirkətin misiyasının və baxışının müəyyən edilməsi
 • SWOT təhlil
Marketinq planı
 • Bazar araşdırması
 • Bazar strategiyasının hazırlanması
 • Satış strategiyasının hazırlanması
Əməliyyat planı
 • Biznes strategiyaya görə hədəflərin müəyyən edilməsi
 • Biznes dövrün müəyyən edilməsi
 • Biznes proseslərin optimallaşdırılması
 • Əməliyyat planın hazırlanması
Maliyyə planı
 • Biznes strategiyaya görə maliyyə hədələrinin müəyyən edilməsi
 • Büdcə proqnozların hazırlanması
 • Maliyyə təhlili
 • Həsasslıq təhlili
 • Əməliyyat liverajının təhlili
 • Maliyyə liverajının təhlili
 • Maliyyə davamlılığın təhlili
İnsan resurslarının idarəedilməsi
 • Optimal idarəetmə strukturunun yaradılması
 • İşçilərin motivasiya sisteminin müəyyən edilməsi
 • İşçilərin biliklərinin artımı siyasətinin müəyyən edilməsi
Risklərin təhlili
 • Risk iştahasının (risk – gəlir mütənasibliyin) müəyyən edilməsi
 • Risk strategiyasının müəyyən edilməsi
 • Riski ölçən əmsalların müəyyən edilməsi

 • Fəaliyyət göstərən sənayeyə görə cəlb edilən resursların biznes strategiyaya görə uyğunluğunun təhlili (keyfiyyyət və kəmiyyət təhlili)
 • Maliyyə davamlılığın təhlili
 • Rəqabət qabiliyyətliliyin təhlili

 •  Şirkətin biznes strategiyasına görə maliyyə siyasətinin hazırlanması
 •  Şirkətin maliyyə siyasətinə görə uçotun qurulması
 •  Şirkətin maliyyə nəzarət sisteminin qurulması
 •  Daxili hesabatlılığın hazırlanması